Diagnosticarea echipamentelor electrice si electronice

Cercetarea situaţiei create şi experienţa ţărilor de străine cu dezvoltare ridicată a motorizării indică necesitatea creării sistemului de deservire tehnică şi a sistemului de control a stării transportului şi aducerea cerinţelor naţionale  la normativele europene unice. Respectarea acestor condiţii privind sistemul dat facilitează activitatea transportului, asigurând o fiabilitate înaltă a serviciilor de transportare. Asigurarea controlului şi obiectivităţii lui prin utilizarea măsurilor de verificare cantitativă face posibilă introducerea deservirii tehnice a mijloacelor de transport.
Diagnosticarea permite stabilirea stării tehnice a mecanismelor ce influenţează securitatea şi protecţia mediului ambiant a mijloacelor de transport fără dezasamblarea acestora.

Diagnoza auto şi tehnologia diagnosticării
În procesul tehnologic al lucrărilor de întreţinere tehnică un loc important îl ocupă operaţiile de diagnosticare, care presupun o dotare tehnică adecvată, cu aparate şi instalaţii din ce în ce mai eficiente şi rafinate pentru evidenţierea anomaliilor de funcţionare sau stărilor de defectare. Sistemul de diagnosticare în afara reflectării cu fidelitate a stării tehnice existente în momentul controlului la agregatul sau mecanismul respectiv, trebuie să asigure într-un” tirnp redus şi localizarea şi evidenţierea cauzelor de defectare, în situaţiile de recepţionare a acestora.
Metodele de diagnosticare aplicate printr-o organizare şi dotare tehnică corespunzătoare, la verificarea automobilelor, vor contribui într-o măsură apreciabilă la creşterea productivităţii muncii şi la ridicarea calităţii reviziilor tehnice.

Scroll to Top